Foto’s

Het echtpaar Wolff-Wedding:

Frans Engelbregt en Victoria in hun huis ‘Villa Roza’ te Solo.

Voor de verhuizing naar Solo (Surakarta), woonden zij in Ngandjoek:

Frans en Vic met kinderen, pleegkinderen met hun vrienden


Dit zijn hun vijf kinderen:


  1. Edmond Theodoor (Eddy) Wolff, geb. 17 maart 1896 te Karanganjar.
  2. Karel (Krel) Wolff, geb. 9 januari 1898 te Poerworedjo.
  3. Willem Fredrik (Wil) Wolff, geb. 9 juli 1899 te Poerworedjo.
  4. Rosalia Albertine (Roos) Wolff, geb. 14 augustus 1900 te Poerworedjo.
  5. Victor Frederik (Dick) Wolff, geb. 16 november 1904 te Ngandjoek

Het 20 jarig huwelijk van Frans Engelbregt en Victoria op 18 mei 1914 te Ngandjoek

Het 25 jarig huwelijk van Frans Engelbregt en Victoria op 18 mei 1919 te Solo

v.l.n.r. achter op de balustrade: Dick, Pieter, Adee en Wil.
Links: Karel, Dr. Tjokro, Tjôh, Mien, Pidrik, Roos en Frans Engelbregt

Zittend: Mâh en Victoria.

Bij de deur staat Tjôh, de broer van Frans Engelbregt. In de stoel zit Mâh de vrouw van Tjôh. Naast haar zit Victoria. Achter haar staat Frans. Dan staan achter: Dr. Tjokro, Karel, Dick en Wil in uniform. Half zittend: Pieter de zoon van Pieter Hendrik, de 2e overleden broer van Frans Engelbregt. Naast hem ook half zittend: Roos. Voor in de stoel zit Mien, de zus van Pieter. Op een laag krukje zit Adee, de dochter van Alex van Heeteren-Wedding, de overleden broer van Victoria. Vooraan zit Pidrik de zoon van Tjôh en Mâh.
Eddy is er niet bij, hij is in september 1919 voor studie en status naar Nederland vertrokken. Hij zal drie jaar later terugkeren, gehuwd met Dorothea Gertruda (Do) Schavers.