Genealogie J.P. Wolff

Genealogie van Johannes Pieter Wolff, 1796–1869

Tot en met de vierde generatie en hun kinderen (de vijfde generatie).

Generatie I

I     Johannes Pieter Wolff (Pieter), zoon van N.N. Wolff, is geboren te Batavia in 1796, overleden te Banjermasin op 9 februari 1869, zoutverkooppakhuismeester. Hij werd 73 jaar. Hij is in okt. 1819 geplaatst als waarnemend Zoutpakhuismeester te Joana; in 1822 ontslagen; 1825 zoutverkoper te Japara; in dec. 1831 aangesteld tot profisioneele posthouder van Pagatan en Bankalaän; in 1833 ontslagen; in feb. 1834 benoemd tot zoutpakhuismeester te Banjermasin; op 26 okt. 1843 ontslag met pensioen van f 240,- bij Kon.besluit; met op 31 mei 1847 een toelage van f 15,-
Hij had een relatie met de Aziatische vrouw Tariah.
Tariah is zeker de moeder van Pieter Jacobus en Dorothea.
Van Johannes Pieter zijn zeven kinderen bekend:

 1. Pieter Frederik, geboren te Joana op 6 maart 1824, zie II-A.
 2. Pieter Jacobus (Pieter), geboren in 1828 waarschijnlijk te Joana, zie II-B.
 3. Dorothea, geboren te Joana, als geboren aangegeven op 12 oktober 1831 “aangegeven door de onchristen moeder Tariach, vader onbekend”, Johannes Pieter is vermoedelijk dan al naar de oostkust van Borneo vertrokken, zie II-C.

  Hij had te Banjermasin een relatie. Mogelijk met Tariah, de moeder van zijn eerste kinderen en/of mogelijk is zij Christina waar hij later mee trouwt.

 4. Johannes Frederikus Leonardus, geboren te Banjermasin op 17 juni 1836, zie II-D
 5. Johanna Wilhelmina, geboren te Banjermasin in 1838 (?), zie II-E.
 6. Johannes Frederik (Fredrik), geboren te Banjermasin op 15 oktober 1840 , zie II-F.
 7. Louisa, geboren te Banjermassin op 10 augustus 1842 zij wordt pas vermeld in de Regeringsalmanak van 1859 (p604) waarin (p567) ook haar huwelijk in 1857, zie II-G.

Hij trouwt te Banjermasin op 9 februari 1850 op 54-jarige leeftijd met Christina. Zij is een Aziati­sche vrouw gedoopt vlak voor of op de dag van het huwelijk, waarbij zij de naam Christina kreeg, overleden te Banjermasin op 13 augustus 1891. Mogelijk is zij dezelfde persoon als Tariah.

Generatie II

II-A   Pieter Frederik Wolff, waarschijnlijk zoon van Johannes Pieter Wolff (Pieter) (I) en Tariah, geboren te Joana op 6 maart 1824, overleden te Madioen op 17 mei 1880. Hij werd 56 jaar. In RA1857, RA1858 en RA1864 genoemd als diaken te Kediri.
Hij trouwt te Kediri op 13 juni 1844 op 20-jarige leeftijd met de 20-jarige Charlotta Fredrika Mente. Charlotta Fredrika is geboren te Rembang op 29 maart 1824, overleden te Madioen op 27 augustus 1884. Zij werd 60 jaar.
Van hen zijn drie kinderen bekend:

 1. Geertruida Fredrika, geboren te Madioen op 28 mei 1845, zie III-A.
 2. Pieter Frederik Hendrik, geboren te Madioen op 14 februari 1847, zie III-B.
 3. Charlotta Paulina, geboren te Kediri op 19 mei 1854.

II-B   Pieter Jacobus Wolff (Pieter) ook genaamd Johannes Pieter Jacobus Wolff, zoon van Johannes Pieter Wolff (Pieter) (I) en Tariah, geboren in 1828 waarschijnlijk te Joana, overleden te Banjarmasin op 11 april 1855. Hij werd 27 jaar.
Hij was van 1851 tot aan zijn dood in 1855 posthouder aan de Kween.
Hij trouwt te Banjarmasin op 5 mei 1847 op 19-jarige leeftijd met de minstens 19-jarige Marcellina Maria Thomas. Marcellina Maria is geboren voor 1828, overleden te Soerabaja op 29 april 1897. Zij werd minstens 69 jaar.
Zij was eerder gehuwd (1) met Johannes Hendrikse.
Zij was later gehuwd (3) met Johannes Frederikus Leonardus Wolff (zie II-D).
Van hen zijn drie natuurlijke kinderen bekend:

 1. Maria Amelia, geboren te Banjermasin op 15 juni 1847.
 2. Marcellina Dorothea, geboren te Banjermasin op 20 november 1851, zie III-C.
 3. Johanna Frederika, geboren te Bandjermasin op 25 oktober 1853 (Johanna Fredrieka), zie III-D.

  Zij hebben een kind geadopteerd:
 4. Andriana Charlotta Elisabeth Domingo, geboren te Banjermasin op 7 september 1845, overleden te Banjermasin op 7 februari 1869. Zij werd 23 jaar. Natuurlijke dochter van op 3 dec. 1839 te Banjermasin gedoopte Maleise man Adriaan Alexander Elaartus  Dominggo en de inlandsche vrouw Sarica. Geadopteerd na het overlijden van haar vader op 16 mei 1852.

II-C   Dorothea Wolff, dochter van Johannes Pieter Wolff (Pieter) (I) en Tariah, geboren te Joana, als geboren aangegeven op 12 oktober 1831 “aangegeven door de onchristen moeder Tariach, vader onbekend”, (Johannes Pieter is vermoedelijk dan al naar de oostkust van Borneo vertrokken), overleden te Soerabaja op 12 april 1915. Zij werd 83 jaar. Tot 1903 woonde zij in Banjermasin, in 1904 in Salatiga, vanaf 1905 in Soerabaja.
Zij trouwt te Banjarmasin op 11 oktober 1848 op 16-jarige leeftijd met Andrias Samuels. Andrias is overleden te Banjermasin op 9 augustus 1897, pakhuismeester.
Van hen zijn elf natuurlijke kinderen bekend:

 1. Arvat, geboren te Banjermasin op 19 november 1849, verdronken te Martapoera op 11 februari 1856 in de gelijknamige rivier aldaar, begraven te Banjarmasin op 12 februari 1856. Hij werd 6 jaar.
 2. Bertha Clementina Dorothea Eva Francina, geboren te Banjermasin op 30 december 1852, zie III-E.
 3. Geertruida Hendrika, geboren te Banjarmasin op 25 oktober 1854, overleden te Banjarmasin op 25 september 1864. Zij werd 9 jaar.
 4. Ledia Mathilda, geboren te Banjermasin op 13 mei 1857, zie III-F.
 5. Nicolaas Otto, geboren te Banjermasin op 31 mei 1858, overleden te Banjermasin op 23 juli 1858.
 6. Carolina Leonardina, geboren te Banjermasin op 25 januari 1860, zie III-G.
 7. Arvat, geboren te Banjarmasin op 29 april 1864, overleden te Banjermasin op 7 oktober 1864.
 8. Leonardus Fredericus, geboren te Banjermassin op 23 april 1866, zie III-H.
 9. Paulina Dorothea, geboren te Banjermasin op 3 maart 1868, zie III-I.
 10. Johannes Pieter Christoffel, geboren te Banjermasin op 25 september 1869, zie III-J
 11. Martha, geboren te Banjermasin op 17 maart 1872, zie III-K.

  Zij hebben een kind geadopteerd:
 12. Wilhelmina Theodora Elisabeth, geboren te Banjermasin op 31 oktober 1847. Natuurlijke dochter van op 3 dec. 1839 te Banjermasin gedoopte Maleise man Adriaan Alexander Elaartus  Dominggo en de inlandsche vrouw Sarica. Geadopteerd na het overlijden van haar vader op 16 mei 1852.

II-D   Johannes Frederikus Leonardus Wolff, zoon van Johannes Pieter Wolff (Pieter) (I), geboren te Bandjermasin op 17 juni 1836, overleden te Soemenep op 11 juni 1886, opzichter zoutregie te Soemenep, deurwaarder en vendumeester, wonende te Soemenep en te Banjermasin. Hij werd 49 jaar.
Hij trouwt te Banjermasin op 19 juni 1858 (gescheiden te Soemenep op 2 juni 1876) op 22-jarige leeftijd(1) met zijn schoonzus de minstens 30-jarige Marcellina Maria Thomas, zie II-B.
Hij trouwt te Soemenep op 19 september 1876 op 40-jarige leeftijd (2) met de 22-jarige Annatje Dorothea Siegel. Annatje Dorothea is geboren op 4 maart 1854, overleden op 13 april 1927. Zij werd 73 jaar.
Van hen zijn twee kinderen bekend:

 1. Johannes, geboren te Soemenep op 19 juli 1877, overleden te Soemenep op 18 november 1878. Hij werd 1 jaar.
 2. Cristoffel, geboren te Soemenep op 7 februari 1879, zie III-L.

II-E   Johanna Wilhelmina Wolff, dochter van Johannes Pieter Wolff (Pieter) (I), geboren te Banjermasin in 1838 (?), vermoord te Tabanio op 3 mei 1859 door opstandelingen tijdens de Banjermasinse krijg. Zij werd 21 jaar.
Zij trouwt te Banjarmasin op 25 juli 1857 op 19-jarige leeftijd met Jurriaan David Wilhelm Mouritz. Jurriaan David Wilhelm is vermoord te Tabanio op 3 mei 1859 door opstandelingen tijdens de Banjermasinse krijg, posthouder van schans Tabiano.
Van hen is een kind bekend:

 1. Carolina Wilhelmina Geertruida, geboren te Banjarmasin op 4 mei 1858, vermoord te Tabanio op 3 mei 1859 evenals haar ouders, door opstandelingen tijdens de Banjermasinse krijg.

II-F    Johannes Frederik Wolff (Fredrik), zoon van Johannes Pieter Wolff (Pieter) (I), geboren te Banjermasin op 15 oktober 1840, overleden te Ngandjoek op 24 december 1904 (drie weken voor zijn overlijden op 3 dec is hij met de Chineese vrouw Tan Lin Nio gehuwd), begraven te Ngandjoek, zoutverkooppakhuismeester, posthouder te Schans van Thuijll en klerk belastingen, wonende te Amoenthai. Hij werd 64 jaar. In 1858 kweekeling a/d Gouvernements lagere school te Banjermasin; 1870 klerk bij de ontvanger der inkomende en uitgaande rechten; in 1879 1e klerk op het residentiekantoor aldaar; Zoutverkooppakhuismeester te Amoenthai; in 1901 uit ‘s landsdienst eervol ontslagen, IB 22 april 1903-3 toegekend pensioen van f 499 ’s jaars.
Hij trouwt te Banjermasin op 21 september 1861 op 20-jarige leeftijd met de 16-jarige Angelica Albertina Hennevelt, dochter van Anthonie Henricus Stephanus Hennevelt en Angelica Francina Pereira. Angelica Albertina is geboren te Sambas op 21 september 1845, overleden te Banjermasin op 29 oktober 1878 in het kraambed. Zij werd 33 jaar.
Van hen zijn negen kinderen bekend:

 1. Johannes Hendricus Albertus (Albert), geboren te Banjermasin op 22 februari 1863, zie III-M.
 2. Frederikus Leonardus (Frits), geboren te Banjermasin op 11 november 1865, zie III-N.
 3. Pieter Hendrik (Pieter), geboren te Banjermasin op 16 maart 1868, zie III-O.
 4. Frans Engelbregt (Frans), geboren te Banjermasin op 20 juli 1870, zie III-P.
 5. Eduard, geboren te Banjermasin op 14 februari 1873, overleden te Bandjermasin op 14 februari 1873.
 6. doodgeboren kind, te Banjermasin op 19 oktober 1874.
 7. Eduard Victor Alexander, geboren te Banjermasin op 25 september 1875, overleden te Bandjermasin op 18 november 1875.
 8. doodgeboren kind, te Banjermasin op 1 september 1877.
 9. George Anthonie (Tjôh), geboren te Banjermasin op 29 oktober 1878, zie III-Q.

II-G   Louisa Wolff, dochter van Johannes Pieter Wolff (Pieter) (I), geboren te Banjermasin op 10 augustus 1842 zij wordt pas vermeld in de Regeringsalmanak van 1859 (pag. 604), waarin (pag. 567) ook haar huwelijk in 1857.
Zij trouwt te Banjermasin op 12 september 1857 op 15-jarige leeftijd met Frederik Johannes Vincentie, waarschijnlijk zoon van Carolus Johannes Vincentie.
Van hen is een kind bekend:

 1. Frits Johannes, geboren te Banjermasin op 16 december 1858, overleden op 21 augustus 1921. Hij werd 62 jaar.

Generatie III

III-A   Geertruida Fredrika Wolff, dochter van Pieter Frederik Wolff (II-A) en Charlotta Fredrika Mente, geboren te Madioen op 28 mei 1845.
Zij trouwt te Kediri op 28 januari 1863 op 17-jarige leeftijd met Carel Spier.

III-B    Pieter Frederik Hendrik Wolff, zoon van Pieter Frederik Wolff (II-A) en Charlotta Fredrika Mente, is geboren te Madioen op 14 februari 1847.
Van hem is een kind bekend:

 1. Fredrik Albert, geboren te Madioen op 13 januari 1888.

III-C    Marcellina Dorothea Wolff, dochter van Pieter Jacobus Wolff (Pieter) (II-B) en Marcellina Maria Thomas, geboren te Banjermasin op 20 november 1851, overleden te Bawean op 12 december 1884, begraven te Sangkapoera. Zij werd 33 jaar.
Zij trouwt te Soerabaja op 23 april 1881 op 29-jarige leeftijd met de 20-jarige Johannes Franciscus Lelieveld. Johannes Franciscus is geboren te Soerabaja op 10 maart 1861, overleden te Soerabaja op 13 november 1930, Griffier van de landraad te Bawean. Hij werd 69 jaar.
Van hen zijn twee kinderen bekend:

 1. Georgien Eugenie Dorothea, geboren te Soerabaija op 2 juli 1882, overleden te Soerabaja op 14 september 1882.
 2. Johannes Pieter (Piet), geboren te Bawean op 13 augustus 1883, vermoord te Dapoean Kalimas West op 23 maart 1904 door R.W. Seeman – bericht in Soerabaijasch Handelsblad, Nieuws van de Dag voor Nederlandsch Indië, Java bode, Bataviaasch Nieuwsblad, Sumatra Post. Hij werd 20 jaar.

III-D   Johanna Frederika Wolff, dochter van Pieter Jacobus Wolff (Pieter) (II-B) en Marcellina Maria Thomas, geboren te Bandjermasin op 25 oktober 1853, overleden te Soerabaia op 22 april 1884 na lang en smartelijk lijden – bericht door W. Jellema en Cristoffel Wolff in “Soerabaijasch Handelsblad” 24-4-1884. Zij werd 30 jaar.
Zij trouwt te Soerabaja op 23 november 1874 op 21-jarige leeftijd met de 26-jarige Willem Jelles Jellema. Willem Jelles is geboren te Soerabaja op 7 april 1848, overleden te Soerabaja op 4 april 1914, buitengewoon deurwaarder in Magelang. Hij werd 65 jaar.
Zie verder Genealogie Jellema: Jan Jellema, genealogieonline.nl.

III-E   Bertha Clementina Dorothea Eva Francina Samuels, dochter van Andrias Samuels en Dorothea Wolff (II-C), geboren te Banjermasin op 30 december 1852, overleden te Banjermasin op 20 februari 1886. Zij werd 33 jaar.
Zij trouwt te Banjermasin op 16 januari 1882 op 29-jarige leeftijd met haar zwager Pieter Hermanus Landweer.
Hij was later gehuwd (2) met Ledia Mathilda Samuels (zie III-F).

III-F   Ledia Mathilda Samuels, dochter van Andrias Samuels (II-C) en Dorothea Wolff, geboren te Banjermasin op 13 mei 1857, overleden te Batavia op 27 augustus 1892. Zij werd 35 jaar.
Zij trouwt te Banjermasin op 9 september 1876 (gescheiden te Soerabaja op 9 januari 1885) op 19-jarige leeftijd (1) met Willem Quordt.
Zij trouwt te Banjermasin op 20 februari 1886 op 28-jarige leeftijd (2) met Pieter Hermanus Landweer, zie III-E.

III-G   Carolina Leonardina Samuels, dochter van Andrias Samuels (II-C) en Dorothea Wolff, geboren te Banjermasin op 25 januari 1860.
Zij trouwt te Banjermasin op 18 november 1882 op 22-jarige leeftijd met Carel Frans Smith. Carel Frans is overleden te Semarang op 2 maart 1914.

III-H   Leonardus Fredericus Samuels, zoon van Andrias Samuels (II-C) en Dorothea Wolff, geboren te Banjermassin op 23 april 1866, overleden te Soerabaja op 18 juni 1928, boormeester te Bezoeki. Hij werd 62 jaar.
Hij was gehuwd met Jacoba Amalia Rozet. Jacoba Amalia is geboren te Baä in 1873, overleden te Lawang op 7 augustus 1938. Zij werd 65 jaar.

III-I   Paulina Dorothea Samuels, dochter van Andrias Samuels (II-C) en Dorothea Wolff, geboren te Banjermasin op 3 maart 1868.
Zij trouwt te Banjermasin op 28 januari 1889 op 20-jarige leeftijd met Johannes Jacobus Bisschop.

III-J   Johannes Pieter Christoffel Samuels, zoon van Andrias Samuels (II-C) en Dorothea Wolff, geboren te Banjermasin op 25 september 1869, overleden te Soerabaja op 19 november 1930, ambtenaar 3e kl. I. U. rechten. Hij werd 61 jaar.
Hij trouwt te Semarang op 18 juni 1902 (gescheiden te Soerabaja op 28 mei 1914) op 32-jarige leeftijd (1) met Carolina Portier.
Hij trouwt te Soerabaja op 19 september 1914 op 44-jarige leeftijd (2) met Maria Dorothea Quordt.

III-K   Martha Samuels, dochter van Andrias Samuels (II-C) en Dorothea Wolff, geboren te Banjermasin op 17 maart 1872.
Zij trouwt te Banjermasin op 11 mei 1901 op 29-jarige leeftijd met Klaas Appel.

III-L   Cristoffel Wolff ook genaamd Christoffel Wolff, zoon van Johannes Frederikus Leonardus Wolff (II-D) en Annatje Dorothea Siegel, geboren te Soemenep op 7 februari 1879, overleden te Bandoeng op 19 oktober 1936, bouwkundig opzichter bij de Staatsspoorwegen. Hij werd 57 jaar.
Hij trouwt te Pamekasan op 25 februari 1904 op 25-jarige leeftijd met de 32-jarige Johanna Frederika Adamse (Jansje), dochter van Jan Adamse en Anna Catharina Siegel. Johanna Frederika (Jansje) is geboren te Grissée op 18 februari 1872, overleden te Bandoeng op 31 januari 1936. Zij werd 63 jaar.
Van hen zijn drie kinderen bekend:

 1. Catharina Dorothea (Thea), geboren te Malang op 18 november 1904, zie IV-A.
 2. Christoffel Frederik (Chris), geboren te Djombang op 6 april 1906, zie IV-B.
 3. Cornelis Hendrik (Cees), geboren te Banjoewangi op 23 mei 1907, zie IV-C.

III-M   Johannes Hendricus Albertus Wolff (Albert), zoon van Johannes Frederik Wolff (Fredrik) (II-F) en Angelica Albertina Hennevelt, geboren te Banjermasin op 22 februari 1863, overleden te Buitenzorg op 26 juni 1914 mogelijk in het Krankzinnigengesticht te Buitenzorg, landmeter voor de residentie, wonende te Makassar, te Bondowoso en te Probolinggo. Hij werd 51 jaar. Door het binnenlands bestuur, wegens gewichtige redenen, verleend verlof naar Amoethaj voor een maand, verlengt met 20 dagen; adj. Landmeter 2e klasse; wegens ziekte op 23 september 1907 (3 weken na het overlijden van zijn vrouw) voor 1 maand naar Lawang te Bondowoso; In 1909 met verlof naar Europa.
Hij trouwt te Pamekasan op 25 oktober 1886 op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Wilhelmina Jacoba Maria Römer, dochter van Ferdinand Willem Römer en Wilhelmina Theodora Muller. Wilhelmina Jacoba Maria is geboren te Pamekasan op 3 augustus 1864, overleden te Bondowoso op 4 september 1907 “zacht en kalm na een kortstondig lijden”, Soerabaijasch handelsblad 07-09-1907. Zij werd 43 jaar.
Van hen zijn drie kinderen bekend:

 1. Fredrik Albert (Dick), geboren te Madioen op 13 januari 1888, zie IV-D.
 2. Henri François (Frans), geboren te Passoeroean op 6 augustus 1890, zie IV-E.
 3. Wilhelmina Albertina (Mien), geboren te Probolinggo op 17 december 1893, zie IV-F.

III-N   Frederikus Leonardus Wolff (Frits), zoon van Johannes Frederik Wolff (Fredrik) (II-F) en Angelica Albertina Hennevelt, geboren te Banjermasin op 11 november 1865, overleden te Ngandjoek op 23 juni 1908, begraven te Ngandjoek, landmeter. Hij werd 42 jaar. 3e commies bij de werken en opnemingen aan de Solo rivier. Op verzoek wegens physieke ongeschiktheid, eervol uit ‘s lands dienst in 1907.
Hij trouwt te Soerabaia op 11 mei 1889 op 23-jarige leeftijd met de 19-jarige Henrietta Johanna Lemmens, dochter van Albertus Charles Lemmens en Christina Elisabeth Peea. Henrietta Johanna is geboren te Soerabaja op 24 mei 1869 als Henriëtte Johanna Denis Caro, de naam van de nog niet gescheiden wettige echtgenoot van haar moeder, overleden na 1923. Zij werd minstens 54 jaar.
Frits had een buitenechtelijke relatie (2) met Alma, wonende te Bodjonegoro, is geboren Javaanse vrouw, overleden voor november 1920.
Van Frits en Alma is een kind bekend:

 1. Elisabeth (Betty), geboren te Bodjonegoro op 16 juli 1894. Zij trouwt te Medan op 24 november 1920 op 26 jarige leeftijd met de 30 jarige Herman Vlietstra, zoon van Gosling Vlietstra en Elisabeth Lautenbach. Herman, pensionhouder en banketbakker is geboren op maandag 2 juni 1890 te Terwispel.

III-O   Pieter Hendrik Wolff (Pieter), zoon van Johannes Frederik Wolff (Fredrik) (II-F) en Angelica Albertina Hennevelt, geboren te Banjermasin op 16 maart 1868, overleden te Ngandjoek op 14 oktober 1913, begraven te Ngandjoek op 17 oktober 1913, onderofficier KNIL en administrateur Deli-maatschappij. Hij werd 45 jaar. In 1890 inwoner van Medan, werkzaam op “Namoe Soeran” en later “Gambir”, ondernemingen van de Deli Maatschappij.
Hij was gehuwd met Lilly Tjeng Tjen. Lilly is geboren te Palau Parang in 1873, overleden te Medan na 6 september 1898. Zij werd minstens 25 jaar.
Van hen zijn twee kinderen bekend:

 1. Pieter George (Pieter), geboren te Medan op 2 april 1893, zie IV-G.
 2. Wilhelmina Albertina (Mien), geboren te Medan op 6 september 1898, zie IV-H.

III-P   Frans Engelbregt Wolff (Frans), zoon van Johannes Frederik Wolff (Fredrik) (II-F) en Angelica Albertina Hennevelt, geboren te Banjermasin op 20 juli 1870, overleden te Soerakarta op 10 maart 1938, opzichter waterstaat en Burg. Openb. Werken. Hij werd 67 jaar. Na zijn pensionering werkzaam als architect van de wadoek (stuwdam met waterwerken) ‘Tirtomarto’ (Bron van vruchtbaar water) gelegen in de desa Delingan, regentschap Karanganjar.
Hij gaat in ondertrouw te Karang Anjar op 23 augustus 1893, trouwt te Poerworedjo op 18 mei 1894 op 23-jarige leeftijd met de 17-jarige Victoria Agnes Maria Wedding (Vic), dochter van Casper Hermanus Wedding en Rosalia Catharina Elisabeth Hummelgens. Victoria Agnes Maria (Vic) is geboren te Ungaran op 3 december 1876, overleden te Soerakarta op 7 december 1941. Zij werd 65 jaar.
Van hen zijn zeven kinderen bekend:

 1. Albertus Hermanus, geboren te Karanganjar op 21 december 1894, jong overleden te Karanganjar op 12 oktober 1895,
 2. Edmond Theodoor (Eddy), geboren te Karanganjar op 17 maart 1896, zie IV-I.
 3. Karel, geboren te Poerworedjo op 9 januari 1898 , zie IV-J.
 4. Willem Fredrik (Wil), geboren te Poerworedjo op 9 juli 1899, zie IV-K.
 5. Rosalia Albertine (Roos), geboren te Poerworedjo op 14 augustus 1900, zie IV-L.
 6. Victoria Frederika, geboren te Berbek-Ngandjoek op 21 oktober 1901, jong overleden op 14 januari 1903, begraven te Ngandjoek . Zij werd 1 jaar.
 7. Victor Frederik (Dick), geboren te Berbek-Ngandjoek op 16 november 1904, zie IV-M.

III-Q   George Anthonie Wolff (Tjôh), zoon van Johannes Frederik Wolff (Fredrik) (II-F) en Angelica Albertina Hennevelt, geboren te Banjermasin op 29 oktober 1878, overleden in november 1941. Hij werd 63 jaar.
Hij was gehuwd met Sara (Mâh). Sara (Mâh) is afkomstig uit Java.
Van hen is een kind bekend:

 1. Frederik (Pidrik), wonende te Soerabaia.

Generatie IV

IV-A   Catharina Dorothea Wolff (Thea), dochter van Cristoffel Wolff (III-L) en Johanna Frederika Adamse (Jansje), geboren te Malang op 18 november 1904, overleden te Hengelo op 11 januari 1989. Zij werd 84 jaar.
Zij was partner van Benjamin Charles Louis Wollrabe. Benjamin Charles Louis is geboren te Batavia op 1 oktober 1912, overleden te Hengelo op 16 februari 1983. Hij werd 70 jaar.
Van hen is een kind bekend:

 1. Sonja Wolff, geboren te Bandoeng op 14 februari 1943.
  Zij trouwt te Krimpen A/d IJssel op 17 november 1967 op 24-jarige leeftijd met de 28-jarige Gustaaf Boudewijn van Schravendijk (Guus). Gustaaf Boudewijn is geboren te Buitenzorg op 29 oktober 1939, overleden te Hengelo op 13 december 2018. Hij werd 79 jaar.

IV-B   Christoffel Frederik Wolff (Chris), zoon van Cristoffel Wolff (III-L) en Johanna Frederika Adamse (Jansje), geboren te Djombang op 6 april 1906, overleden te Bandung op 10 mei 1955. Hij werd 49 jaar.
Hij trouwt te Poerwokerto op 6 april 1949 op 43-jarige leeftijd met de 25-jarige Cornelia Frederika (Satem). Cornelia Frederika is geboren op 3 september 1923, overleden te Sprang Capelle op 10 april 2008. Zij werd 84 jaar.
Van hen zijn drie kinderen bekend:

 1. Johanna Wilhelmina.
 2. Elfriede Henriëtte.
 3. Christoffel Frederick (Chris), geboren op 20 november 1948.
  Hij is gehuwd met Adriana Wittebol (Janny).

IV-C   Cornelis Hendrik Wolff (Cees), zoon van Cristoffel Wolff (III-L) en Johanna Frederika Adamse (Jansje), geboren te Banjoewangi op 23 mei 1907, overleden te Zaandam in 1973. Hij werd 66 jaar.
Hij gaat in ondertrouw te Soerabaja op 5 juni 1930 op 23-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Nelly Cate Hordijk. Nelly Cate is geboren te Soekaboemi op 2 november 1907, overleden te Capelle A/d IJssel op 14 juli 1996. Zij werd 88 jaar.
Van hen zijn twee kinderen bekend:

 1. Christoffel Willem, geboren op 17 juni 1931, overleden op 12 februari 2010. Hij werd 78 jaar.
 2. Cornelis Roderick (Rody), geboren op 3 november 1935.
  Hij is gehuwd met Toos Frieda Schenderling, dochter van Friedrich Wilhelm Schenderling en Suzanna van der Meer. Toos Frieda is geboren te Rotterdam op 22 maart 1936.

Hij gaat in ondertrouw te Bandoeng op 9 juli 1947 op 40-jarige leeftijd (2) met de 20-jarige Rita de Beauvesier Watson. Rita is geboren te Buitenzorg op 16 mei 1927, overleden te Nieuwegein op 7 december 2007, begraven te Utrecht. Zij werd 80 jaar.
Van hen is een kind bekend:

 1. Victor Alaric, geboren op 21 december 1948.

IV-D   Fredrik Albert Wolff (Dick), zoon van Johannes Hendricus Albertus Wolff (Albert) (III-M) en Wilhelmina Jacoba Maria Römer, geboren te Madioen op 13 januari 1888 , overleden te Djokjakarta op 13 januari 1946, verificateur bij de In-Uitvoerrechten en accijnsen. Hij werd 58 jaar.
Hij trouwt te Soekaboemi op 19 juni 1935 op 47-jarige leeftijd met de 21-jarige Souw Han Nio (Annie), dochter van Souw Seng Jan en Lim Ipit. Souw Han Nio (Annie) is geboren te Tegalwaroe op 26 januari 1914, gedoopt op 12 maart 1937, overleden te Geldrop op 9 april 2009. Zij werd 95 jaar.
Zij was later gehuwd (2) met Emile Kemper.
Van hen zijn twee kinderen bekend:

 1. Jan, geboren in 1934.
 2. Herman, geboren op 18 maart 1939.
  Hij was gehuwd met Gertruida Wttewaall van Stoetwegen, dochter van Charles Edmund Wttewaall van Stoetwegen en Sara Vleesblock. Gertruida Wttewaall is geboren op 28 juni 1940.

IV-E   Henri François Wolff (Frans), zoon van Johannes Hendricus Albertus Wolff (Albert) (III-M) en Wilhelmina Jacoba Maria Römer, geboren te Passoeroean op 6 augustus 1890.
Hij was gehuwd met Helga.
Van hen zijn twee kinderen bekend:

 1. Rudi.
 2. Ilse.

IV-F   Wilhelmina Albertina Wolff (Mien) ook genaamd Mooie Mien, dochter van Johannes Hendricus Albertus Wolff (Albert) (III-M) en Wilhelmina Jacoba Maria Römer, geboren te Probolinggo op 17 december 1893, overleden te Bandoeng op 25 mei 1928. Zij werd 34 jaar.
Zij trouwt te Ngandjoek op 11 juli 1912 op 18-jarige leeftijd met de 29-jarige William Henry Keasberrij, zoon van Egbert Keasberrij en Johanna Christina Micola. William Henry is geboren te Palembang op 30 maart 1883, overleden te ‘s Gravenhage op 3 oktober 1956. Hij werd 73 jaar.
Van hen zijn zes kinderen bekend:

 1. John Egbert, geboren te Poso op 11 mei 1913, overleden te Poso op 2 oktober 1914. Hij werd 1 jaar.
 2. Victor Frans, geboren te Ngandjoek op 24 december 1914, overleden te ‘s Gravenhage op 9 oktober 1988. Hij werd 73 jaar.
 3. William Henry, geboren te Soerabaja op 6 februari 1917, overleden te Takanon op 18 juni 1943. Hij werd 26 jaar.
 4. Wilhelmina Albertina, geboren te Bandoeng op 7 maart 1919, overleden te California USA in oktober 1970. Zij werd 51 jaar.
 5. Maud Rosa, geboren te Bandoeng op 16 september 1921.
 6. Jenny Grace, geboren te Bandoeng op 19 september 1922.

IV-G   Pieter George Wolff (Pieter), zoon van Pieter Hendrik Wolff (Pieter) (III-O) en Lilly Tjeng Tjen, geboren te Medan op 2 april 1893, overleden te Bussum op 25 augustus 1955, Chef suikerfabriek Gondangwinangoen, wonende te Klaten. Hij werd 62 jaar. Hij studeerde te Wageningen.
Hij trouwt te Bussum op 9 juni 1925 op 32-jarige leeftijd met de 24-jarige Griet Vierhout, dochter van N.N. Vierhout. Griet is geboren te Amsterdam op 9 december 1900, overleden te Bussum op 5 november 1959. Zij werd 58 jaar.

IV-H   Wilhelmina Albertina Wolff (Mien), dochter van Pieter Hendrik Wolff (Pieter) (III-O) en Lilly Tjeng Tjen, geboren te Medan op 6 september 1898, overleden op 2 september 1991. Zij werd 92 jaar.
Zij was gehuwd met Willem Hendrik Pangalila (Wim). Willem Hendrik (Wim) is geboren op 29 augustus 1898, overleden op 5 december 1981. Hij werd 83 jaar.
Van hen zijn vier kinderen bekend:

 1. Frans Victor Antonius, geboren te Lawang op 21 december 1931, overleden op 15 december 2001, scheepsbouwkundig ingenieur. Hij werd 69 jaar. Hij was gehuwd met Annette Giesel (Adee).
 2. Pieter Engelbert Antonius (Nono), geboren op 21 oktober 1933, overleden in oktober 2000. Hij werd 67 jaar.
 3. Engelbert Willem Antonius (Bert), geboren op 26 april 1935.
 4. Sofia Maria Theresia (Fieke), geboren in 1937, overleden in oktober 2016 te Jakarta na een lang ziekbed. Zij werd 79 jaar. Zij was gehuwd met Lendy Tumbelaka.

IV-I   Edmond Theodoor Wolff (Eddy), zoon van Frans Engelbregt Wolff (Frans) (III-P) en Victoria Agnes Maria Wedding (Vic), geboren te Karanganjar op 17 maart 1896, overleden te Soerakarta op 10 oktober 1943 in het Djebres-ziekenhuis t.g.v. de zware mishandeling door de Kempeitai toegebracht, opzichter irrigatie. Hij werd 47 jaar. Technisch-ambtenaar 1e. klasse bij N.V. “Hoogdrukwaterleiding Hoofdplaats Soerakarta en Omstreken” te Soerakarta.
Hij trouwt te ‘s Gravenhage op 26 mei 1922 op 26-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Dorothea Gertruda Jacoba Maria Schavers (Do), dochter van Willem Adrianus Maria Schavers (Wim) en Cornelia Catharina Maria Hagen (Corry). Dorothea Gertruda Jacoba Maria (Do) is geboren te Maastricht op 4 januari 1897, overleden te ‘s Gravenhage op 20 november 1974. Zij werd 77 jaar.
Van hen zijn drie kinderen bekend:

 1. Victoria Cornelia Maria (Mol), geboren te Soerakarta op 13 februari 1924, overleden te ‘s Gravenhage op 5 juni 1982, gecremeerd op 9 juni 1982. Zij werd 58 jaar. Zij trouwt te Batavia op 29 juli 1947, trouwt (kerk) te Batavia op 30 juli 1947 in de Kramat kerk op 23-jarige leeftijd met de 30-jarige Ferdinand van ’t Hooft (Fred), zoon van Lodewijk Karel van ‘t Hooft en Anna Petronella Maria Boers (An). Ferdinand, luchtmachpiloot is geboren te Genteng op 19 augustus 1916, overleden te Recife in 1996. Hij werd 80 jaar.
 2. Dorothea (Thea), geboren te Soerakarta op 17 mei 1925, overleden te Soest op 24 oktober 2003, begraven te Amersfoort op 29 oktober 2003, onderwijzeres, wonende te Soest. Zij werd 78 jaar.
 3. Edmond Frans (Ed), geboren te Soerakarta op 3 juni 1929, technisch tekenaar. Hij trouwt te ‘s Gravenhage op 20 augustus 1952 (is gescheiden op 6 januari 1959) op 23-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Sanetta Satiëna Pos (Netty) ook genaamd Netty, dochter van Jacobus Pos (Jaap) en Jeltje de Jong. Sanetta Satiëna (Netty) is geboren te ‘s Gravenhage op 17 december 1930, overleden te Venray op 9 oktober 2006. Zij werd 75 jaar. Hij trouwt te Deventer in 1961 op 32-jarige leeftijd (2) met de 34-jarige Thérèse Schulkes, dochter van Gerardus Johannes Schulkes en Hermanna Frederika Francisca Dagelet. Thérèse is geboren te Deventer op 6 juni 1927, overleden te Malden op 5 juni 2016. Zij werd 88 jaar.

Edmond Theodoor (Eddy) had sinds 1937 een buitenechtelijke relatie (2) met Hermine Wendt (Mieke) ook genaamd Mien Wendt, dochter van Wilhelm Karl Heinrich Wendt en Kasilah. Hermine (Mieke) is geboren te Soerakarta in 1914, overleden te Madioen in 1951. Zij werd 37 jaar.
Van hen is een kind bekend:

 1. Jonny, geboren te Tegalredjo op 23 december 1942, overleden te Amsterdam op 8 februari 2005, begraven te Amsterdam op 11 februari 2005 Noorderbegraafplaats, suppoost scheepvaartmuseum te A’dam, onderhoudsmonteur en stoker bij de KNSM. Hij werd 62 jaar. Hij was gehuwd (1) met Lientje Wildschut. Hij trouwt in 1977 op 35-jarige leeftijd (2) met de 51-jarige Gusta van der Velde. Gusta is geboren in 1926.

IV-J   Karel Wolff ook genaamd Krel, zoon van Frans Engelbregt Wolff (Frans) (III-P) en Victoria Agnes Maria Wedding (Vic), geboren te Poerworedjo op 9 januari 1898, overleden te ‘s Gravenhage op 19 maart 1969, ingenieur irrigatiewerken, wonende te Soerabaja. Hij werd 71 jaar.
Hij trouwt te Soerakarta in 1927 (26 mei verloofd) op 29-jarige leeftijd met de 26-jarige Wilhelmine Lucie Kiliaan (Poppy), dochter van Willem Fredrik Hendrik Haag. Wilhelmine Lucie (Poppy) is geboren te Soerakarta op 22 maart 1901, overleden op 8 juli 1998. Zij werd 97 jaar.
Van hen zijn vier kinderen bekend:

 1. Wilhelm Ferdinand (Wim), geboren te Batavia op 3 december 1927, overleden in 1992. Hij werd 65 jaar. Hij was gehuwd met Ronny Frida Schrijvers van Zenden, dochter van Frederik Johannis Laurens Schrijvers van Zenden (Dik) en Rosa Willemien Leyting (Nieke). Ronny Frida is geboren te Solo in november 1927. Zij was later gehuwd (2) met Anton Willem Burger (Boeli).
 2. Rosa Agnes (Zus), geboren te Soerabaja op 25 april 1930. Zij was gehuwd met H. J. Mijer (Dick). H. J. (Dick) is geboren te ‘s Gravenhage op 11 november 1928, overleden te Amstelveen op 5 februari 2018. Hij werd 89 jaar.
 3. Vera Maria (Ety), geboren te Soerabaja op 20 maart 1931, administratief medewerker bij het ABP.
 4. Elisabeth (Piety), geboren te ‘s Gravenhage op 20 augustus 1934, overleden op 4 oktober 1999. Zij werd 65 jaar. Zij was gehuwd (1) met Paul André de Graaf. Paul André is geboren in 1933. Zij trouwt te Rijswijk op 17 april 1972 op 37-jarige leeftijd (2) met de 47-jarige Frans Deykerhoff. Frans is geboren in 1925. Hij was eerder gehuwd (1) met Meity Nijendorf.

IV-K Willem Fredrik Wolff (Wil), zoon van Frans Engelbregt Wolff (Frans) (III-P) en Victoria Agnes Maria Wedding (Vic), geboren te Poerworedjo op 9 juli 1899, overleden te ‘s Gravenhage op 14 maart 1974, architect opzichter 1e klas. Hij werd 74 jaar. 30 mei 1919 het einddiploma bouwkunde, Koningin Emmaschool te Soerabaja.
Hij trouwt te Soerakarta op 30 juli 1924 op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Johanna Georgette Willemina Kiliaan (Ies) ook genaamd Willie, dochter van Johan Wilhelm Kiliaan (Wim) en Sahinem (Nem). Johanna Georgette Willemina (Ies) is geboren te Soerakarta op 6 mei 1901, overleden te ‘s Gravenhage op 5 juni 1965. Zij werd 64 jaar.
Van hen zijn drie kinderen bekend:

 1. Francoise Willemina (Fransje), geboren te Soerakarta op 26 juli 1925, overleden te ’s Gravenhage op 26 november 2020. Zij werd 95 jaar. Zij trouwt te Makassar op 7 januari 1949 op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Han Doup, zoon van Adolf Doup (Dolf) en Davide Eveline Monteiro (Vide). Han, brigadegeneraal tech.staf Koninklijke Landmacht is geboren te Batavia op 11 november 1922, overleden te ‘s Gravenhage op 11 april 2014. Hij werd 91 jaar.
 2. Winnie, geboren te Sidoardjo op 18 februari 1928. Zij was gehuwd met Victor Alexander Monteiro (Vic), zoon van Cornelis Monteiro en Anna Frederika Heynen. Victor Alexander (Vic) is geboren te Soerabaja op 3 februari 1919.
 3. Victor Herman (Victor), geboren te Modjokerto op 20 februari 1930, overleden te USA op 5 september 1999. Hij werd 69 jaar. Hij trouwt te USA met Jean Loretta Jenkins.

IV-L  Rosalia Albertine Wolff (Roos) ook genaamd Rosa, dochter van Frans Engelbregt Wolff (Frans) (III-P) en Victoria Agnes Maria Wedding (Vic), geboren te Poerworedjo op 14 augustus 1900, overleden te Breda op 22 augustus 1981. Zij werd 81 jaar. Het ouderlijk huis – Villa Roza (1916) – is naar haar genoemd.
Zij trouwt te Soerakarta op 5 juli 1933 in de St. Antoniuskerk op 32-jarige leeftijd met de 35-jarige Johannes Turpijn (Han), zoon van Willem Frederik Turpijn en Carolina Charlotta Nagel (Lien). Johannes (Han), accountant is geboren te Probolinggo op 24 februari 1898, overleden te Breda op 22 januari 1991. Hij werd 92 jaar.
Van hen zijn drie kinderen bekend:

 1. Victor Willem, geboren te Bandoeng op 18 december 1935. Hij trouwt te Santa Clara op 7 april 1962 op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Paula Wilhelmina Nachbahr. Paula Wilhelmina is geboren op 5 februari 1936.
 2. Hannele Marijke (Hanne), geboren te Bandoeng op 8 februari 1937 in het Borromeus-ziekenhuis. Zij is partner van Elze Klaassen.
 3. Charles Frans, geboren te Palembang op 25 april 1938. Hij trouwt te Groesbeek op 10 september 1960 op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Maria Agatha Christina Cecilia Hendriks (Marijke). Maria Agatha Christina Cecilia (Marijke) is geboren te Ubbergen op 10 november 1939.

IV-M Victor Frederik Wolff (Dick), zoon van Frans Engelbregt Wolff (Frans) (III-P) en Victoria Agnes Maria Wedding (Vic), geboren te Berbek-Ngandjoek op 16 november 1904, overleden te Driebergen op 19 juni 1984, gecremeerd te Utrecht op 22 juni 1984, landbouwconsulent. Hij werd 79 jaar.
Hij trouwt te Soerakarta op 25 oktober 1934 op 29-jarige leeftijd met de 26-jarige Adeline Senstius (Zus), dochter van Luciën Senstius en Wilhelmina Margaretha Landouw. Adeline (Zus) is geboren te Sawah Loento op 8 december 1907.

 Dit overzicht is gemaakt met Haza-21.
In december 2020 voor het laatst bijgewerkt.

A.H.J.M. van der Maas
Opmerkingen, aanvullingen en verbeteringen zijn van harte welkom
info@villaroza.nl